Anna Poulsen Broen

Jeg er 18 år gammel, og blev i sommers student fra STX på Middelfart Gymnasium.


Jeg er født i Føns og har boet der i de første seks år af mit liv, hvorefter vi flyttede til den gamle bydel i Middelfart.


Jeg har altid været meget politisk aktiv, og har aldrig været bange for at råbe op når noget virker uretfærdigt. Jeg er næstformand i Middelfart Ungdomsråd samt en af SFU’s to kandidater til kommunalvalget i Middelfart kommune.


Mærkesager:


Miljø og klima:

Jeg mener, at Middelfart kommune bør være en foregangskommune for grøn omstilling og CO2-neutralitet.

Det, der for den enkelte borger i Middelfart vejer mest i den gennemsnitlige CO2 udledning er transport. Jeg kæmper for, at Middelfart kommune skal gøre det nemmere for borgere at transportere sig CO2-neutralt i form af bedre muligheder for CO2-neutral transport, som flere cykelstier og bedre muligheder for delebiler.


Respekt og ansvar på skoleskemaet:


Byrådet godkendte i september 2019 en vision ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger”, med fokus på, at Middelfarts børn og unge skal uddannes i at være verdensborgere, bæredygtige og livsduelige.


Jeg mener, at en væsentlig mangel, i det ellers gode tiltag, er den basale respekt og ansvar som jeg synes, at alle Middelfartbørn først og fremmest bør uddannes i. Vi ser nemlig stadig børn der bliver mobbet, diskrimineret og er usikre på sig selv og sin identitet.

Jeg arbejder for, at der skal ske en udvidelse i ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger”, med fokus på at få respekt og ansvar på skoleskemaet for at sikre Middelfartbørnenes ve og vel. Det er trods alt dem, der er vores alles fremtid.


Det gode, kulturelle ungdomsliv i Middelfart kommune:


Coronakrisen har sat kulturen i Middelfart kommune i en kæmpe økonomisk krise. Samtidig lider mange unge under savnet af kulturoplevelser og ungdomslivet før corona.

Jeg arbejder derfor for, at Middelfart kommune skal udstede et kulturklippekort til Middelfarts unge, der skal gavne unges kulturelle kendskab, samt støtte de kulturelle institutioner, der er hårdt ramt af Corona krisen.