Om SF i Middelfart kommune

SF i Middelfart kommune blev stiftet

d.31. oktober 1975 og har siden 1978 været repræsenteret i byrådet.


SF er repræsenteret i Middelfart byråd ved:


Linda Johnsen og Anna Broen Poulsen.


Linda er medlem af økonomiudvalget samt Social- og sundhedsudvalget.

Anna er medlem i af Børn, Kultur og Fritidsudvalget samt næstformand i Klima - Natur og Genbrugsudvalget. 

SF i Middelfart kommune arbejder på et værdigrundlag indeholdende fællesskaber, lige muligheder, grøn omtanke og brydning af den negative sociale arv.


SF Middelfart holder generalforsamling mandag d. 14. marts kl 19.00 i Østergades forsamlingshus.


Har du spørgsmål til SF- Middelfart er du altid velkommen til at ringe til formanden:

Eigil Kristensen på tlf. 30353679

Det vil vi...

BØRN & UNGE

SF i Middelfart kommune arbejder vi for, at børnene, forældrene og medarbejderne oplever udvikling i børnehøjde.


I Middelfart kommune har vi 13 børnehaver, 11 vuggestuer og 1 dagpleje.


En god start på barndommen, sker ved at sikre tilstrækkelige med pædagoger i børnehaver og vuggestuer. Minimumsnormeringer skal sikre tid til det enkelte barn og tid til fællesskaber og aktiviteter i hverdagen!


SF arbejder også for en stærk offentlig dagpleje, hvor der skal sikres dagplejepladser i hele kommunen og penge nok til ordentlige legestuer og dagplejere med særlige profiler inden for bl.a. natur og lignende.


Unge skal opleve en folkeskole, som giver trivsel, læring og fællesskaber. 2-underviserordninger, renoveret folkeskoler og bedre uddannelsesvejledning skal fremme hele unge mennesker. SF arbejder også for stærke ungemiljøer med et stærkt ungdomshus, stærke ungdomsklubber og campusmiljøer om vores uddannelser.

KLIMA & MILJØ

EN VÆRDI ALDERDOM

SF i Middelfart kommune vil være det førende grønne parti.


Vi vil ikke se til, mens en verden forbruger sig ihjel eller sviner vores eneste klode væk. Lokalt vil SF bringe Middelfart helt i front på den grønne omstilling, sikre naturen de bedste vilkår og sørge for en cirkulær økonomi med mest mulig genanvendelse.


Vi ser også gode muligheder for at oprette fællesskaber og inddrage eksisterende fællesskaber så som boligforeningerne, til at gennemføre deleøkonomi hvor værktøjer eller samkørsel kan skabe et mindre
forbrug uden at være konkurrenceforvridende.


Vi har et smukt Lillebælt, en flot natur og skønne strande som vi må værne om. Vi vil arbejde for færrest
mulige pesticider og et øget incitament til landbruget for at få flere økologiske landbrug.

SF i Middelfart kommune vil arbejde for at sikre en værdi alderdom.


Dette skal ske igennem øget fokus på ældremotion, opkvalificering af plejepersonale, mere personlig kontakt med fast teams, samt bedre specialiserede tilbud til kommunens borgere.


Det er vigtigt at vi hjælper kommunens borgere til at fastholde deres lokale netværk og hjælper dem med at blive i egen lejlighed så længde dette ønskes af borgeren. Via teknologiske hjælpemidler skal vi frigøre
mere tid til personlig omsorg og kontakt med borgeren, samt en styrket opkvalificering af de medarbejder der har direkte kontakt med borgerne.


Arbejdsgange skal gøres mere simple, så det er muligt at frigøre
mere tid til netop den personlige kontakt.